เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ สำรวจพบวัยโจ๋ 44% ต้องการมีเซ็กส์วันวาเลนไทน์

0
1001

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 61 ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ นำโดย นายศุภกรณ์ คำเพลิง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นายนพรุจน์ หมื่นแก้ว ประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน และนางสาวดารารัตน์ รวมสุข กลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน ได้เปิดเผยโพล์ผลสำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-24 ปี ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักเรียนมัธยม เยาวชนชาติพันธุ์ นักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 170 คน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 61 ที่ผ่านมา โดยมีคำถามในการสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นใน 6 ข้อ คือ 1.คิดว่าวันวาเลนไทน์ เพื่อนของคุณจะมีเซ็กส์หรือไม่? 2.วัยรุ่นชอบใส่ถุงยางอยามัยขณะมีเพศสัมพันธุหรือไม่? 3.เวลามีเซ็กส์คุณใส่ถุงหรือไม่? 4.มีเซ็กส์ครั้งเดียวจะท้องไหม? 5.คุณคิดว่าหลั่งนอก ทำให้ท้องหรือไม่? และ 6.คุณคิดว่ามีแฟนคนเดียวแล้วไม่ใส่ถุงยาง มีโอกาสติดโรคติดต่อได้หรือไม่?

นางสาวดารารัตน์ รวมสุข กลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน เปิดเผยว่า จากการสำรวจพบว่า มีวันชรุ่น 44%ประเมินว่า วันวาเลนไทน์นี้ เพื่อนจะมีเซ็กส์ แสดงให้เห็นว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันที่วัยรุ่นมีโอกาสแสดงความรักต่อกัน และมีแนวโน้มทำให่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้สูง  และวัยรุ่น 74% มีทัศนคดติไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ และเมื่อถามเชิงพฤติกรรมพบว่า 83% ของผู้ตอบคำถามตอบว่า เวลามีเซ็กส์วัยรุ่นจะใส่ถุงยาง แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าวัยรุ่นจะไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย แต่ในเชิงพฤติกรรม วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้และมีการป้องกัน และมีวัยรุ่น 17% ไม่ได้ป้องกัน ทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มีความเสี่ยงทางเพศ  นอกจากนี้ยังพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่กว่า 80% มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว และการหลั่งนอก มีโอกาสทำให้ตั้งท้องได้ และมีความเข้าใจว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียว ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้

นายศุภกรณ์ คำเพลิง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทำอย่างไรให้วันวาเลนไทน์ เป็นวันที่วัยรุ่นสามารถแสดงความรักต่อกันได้อย่างปลอดภัย และสร้างความตระหนักต่อวัยรุ่นว่าวาเลนไทน์ = เซ็กส์ปลอดภัย = รักรับผิดชอบ ส่วนวัยรุ่น 17% ที่ไม่ได้ป้องกันนั้น มีผลต่อความเสี่ยงทางเพศ ดังนั้นควรรณรงค์ให้วัยรุ่นหันมาใส่ถุงยางให้ได้ 100% นอกจากป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นการป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้มีวัยรุ่นกว่า 20% ที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้นควรให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่วัยรุ่น โดยเฉพาะในโรงเรียน ควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษา เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น ในวัยแตกหนุ่มสาว เพื่อให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัย และองค์กรท้องถิ่นควรสนับสนุนให้วัยรุ่นทำกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าในในเรื่องเพศกับวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง.