เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

0
47

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้วว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดน้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำแม่แจ่มและแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น


ทั้งนี้ นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกร้อย อส.อ.ฮอด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าดำเนินการ เบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้าน เนื่องจากบ้านดังกล่าวอยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่แจ่มที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2 หลังคาเรือน และร่วมสำรวจการกัดเชาะตลิ่งพังที่อาจทำให้ทรัพย์สินทางการเกษตรเสียหาย รวมทั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด น้ำท่วมนาข้าวเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ส่วนหมู่ที่ 13 ตำบลหางดง อำเภอฮอด น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน 1 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว


อย่างไรก็ตาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีราษฎรที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่แจ่ม, แม่น้ำปิง หรือลำห้วย ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของ เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมสูงที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใด เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ให้ดำเนินการช่วยเหลือและสำรวจ พร้อมทั้งรายงานแบบเหตุด่วนสาธารณภัยให้อำเภอฮอดทราบ เพื่อจะรวบรวมรายงานให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป