อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันนี้ ( 1 พ.ค.62) นายพงศ์พีระ ชูชื่น อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายปกรณ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นำหน่วยงานราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จั งหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน จิตอาสาและประชาชน ทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนาถนนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอ ให้เกิดความสวยงามเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมขึ้นทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้คัดเลือกถนนรอบอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากถนนรอบอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชานั้น เป็นถนนสายหลักที่ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรไปมา ประกอบกับอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวแม่ฮ่องสอนและถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการร่วมกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา กิจกรรมทำความสะอาดรอบถนนรอบอนุสาวรีย์ และกิจกรรมทำความสะอาดกำแพงวัดก้ำก่อ เป็นต้น