องคมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ

0
72

เมื่อ 11 ธันวาคม 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          สำหรับโครงการพระราชดำริ ในส่วนของภาคเหนือ มีโครงการพระราชดำริ ทั้งสิ้น 39 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2561 แล้วจำนวน 12 โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 อนุมัติงบประมาณแล้ว 3 โครงการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณอีก 24 โครงการ ซึ่งจะอนุมัติในปีงบประมาณ 2562 – 2564 ซึ่งการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ในครั้งนี้ ได้แก่ ส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับราษฎรในการขอใช้พื้นที่กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ทั้งสองโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด – แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ซึ่งทั้ง 2โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ พร้อมกำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ต่อไป.