หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จับกุมแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

0
43

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จับกุมแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณรอยต่อบ้านแม่แฮ – บ้านขุนแม่สอง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ที่นำกำลังเข้ากดดันเพื่อจำกัดเสรีของกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ออกลาดตระเวนได้ตรวจพบกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 23 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 10 คน ที่บริเวณรอยต่อ บ้านแม่แฮ-บ้านขุนแม่สอง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่ามีผู้นำพาข้ามเข้ามา และพามาพักคอย เพื่อรอคนมารับเข้าไปส่งยังพื้นที่ตอนในของประเทศ


ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID – 19 ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป