สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ หลังสภาพอากาศได้เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว

0
630

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 60 นางสาวกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว และทำให้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรมีการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยพบว่าโรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาวตามประกาศของกรมควบคุมโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคมือ เท้า ปาก , โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสในเด็ก เป็นต้น รวมถึง ภัยจากการจราจรทางถนนเนื่องจากทัศวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะลดลงเมื่อมีหมอกลงจัด และภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สูง

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยสุขภาพประชาชน จึงขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกที่ติดมากับมือ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ให้พักผ่อนมากๆ และสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด รวมถึงการขับขี่ยานพาหนะควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น และลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ทบนดอยสูงที่มีอากาศหนาวเย็น เมื่อใช้ห้องน้ำที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรสังเกตว่าห้องน้ำมีพัดลมระบายอากาศหรือหน้าต่างหรือไม่ และไม่ควรอาบน้ำเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการทำให้หน้ามืด หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112048 ต่อ 110,111