สสจ.เลย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ อ.หนองหิน

วันนี้( 1 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ได้ออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอหนองหินเป็นประธานในพิธี และ นพ.ยอดลักษ์ สัยลังกา ผู้อำนวยการโรงพาบาลหนองหิน นายสมศักดิ์ บุญเนาว์ สาธารณสุขอำเภอหนองหิน นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลกรสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย