สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระนวพุทธมหาบารมี”

 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระ “พระนวพุทธมหาบารมี” ภายหลังดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ที่วัดกู่ดินขาว ภายในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก “พระนวพุทธมหาบารมี” ซึ่งองค์พระนวพุทธมหาบารมีองค์นี้ เป็นการบูรณะพระพุทธรูปองค์แรกของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมการบูรณะโดยใช้ชิ้นส่วนเดิมเป็นองค์ประกอบขึ้นเป็นองค์พระ เพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์และรักษาองค์พระเดิม ภายหลังที่ได้พบชิ้นส่วนพระอุระที่หลงเหลือ (สมัยล้านนา) เป็นชิ้นส่วนหัวไหล่จนถึงหน้าอก ขนาดกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร กรมศิลปากรได้เข้ามาดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยใช้เทคนิคโบราณ คือ ใช้อิฐก่อเป็นโครงสร้าง และใช้ปูนขาวปั้นขึ้นเป็นองค์พระ ต่อจากนั้นนำพระอุระที่เหลืออยู่ไปประดิษฐานไว้ในพระองค์ใหม่ ซึ่งการออกแบบใช้ศิลปะแบบล้านนา (สิงห์ 3) วัดกู่ดินขาว เป็นหลักฐานการก่อสร้างวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลิน ที่เหลือหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา กลุ่มโบราณสถานในบริเวณวัด ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์รายแปดเหลี่ยม และกำแพงแก้วเขตพุทธาวาส ที่ก่อสร้างโดยใช้อิฐก้อนใหญ่ ๆ ทำจากดินสีขาวและเผาแกร่ง และด้านโครงสร้างรับน้ำหนักในส่วนขององค์เจดีย์ประธาน ปัจจุบันยังไม่พบเทคนิคการก่อสร้างเช่นนี้ในโบราณสถานอื่น ๆ ทั้งนี้ ก่อนการบูรณะมีสภาพที่ต้นไม้ขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถานพังทลายทรุดโทรม สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ ทำการบูรณะเมื่อปี 2543