สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ มั่นใจรับนักท่องเที่ยว ต.ค.นี้ หลังบุคลากรเข้ารับฉีดวัคซีน

0
106

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องการท่องเที่ยว โดยนำบุคคลากรโรงแรม ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยวัคซีนรอบแรกสำหรับ บุคลากรจำนวน 980 คน จาก 55 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างมาตราฐานความปลอดภัยต้านไวรัสโควิด 19 ตามมาตรฐาน SHA+ โดยเข้ารับการฉีดวัคซินเข็มแรกวานนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ เพราะหลังจากที่ได้รับวัคซินครบเรียบร้อย คาดหวังว่าหลายๆโรงแรมพร้อมเปิดให้บริการผู้ที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ และต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่น ทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อรัฐบาลประกาศเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมื่อ 8 มิถุนายน 64 คุณวารุณี คำเมรุ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ และ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บุคลากรทางด้านโรงแรม เป็นองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด่านหน้าโดยตรง การเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรกครั้งนี้ เพื่อเป็นสัญญาณขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ถือเป็นอีกโมเดลที่ต่อเนื่องจากภูเก็ต ที่รับนักท่องเที่ยวแบบ Sand Box ในวันที่ 1 กรกรฎาคมนี้ ส่วนพื้นที่เชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน โดยขณะนี้การฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ ดำเนินไปแล้วกว่า 30% ของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และเมื่อถึงเดือนตุลาคมก็คาดหวังว่าจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ถึง 70% และคาดว่าจะตามโมเดลของภูเก็ตได้ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างมีภูมิคุ้มกันจากการรับวัคซีนเช่นกัน เมื่อถึงเวลานั้นคาดว่าเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงใหม่ก็จะสามารถขขับเคลื่อนและเดินหน้าได้สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย โดยในพื้นที่ยังป้องกันโดยการห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5 จังหวัด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ทั้งนี้หลังได้รับวัคซีนแล้วคงสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้ประกอบการ และผุ้รับบริการได้ และในพื้นที่น่าจะเปิดการท่องเที่ยวแบบ Domestic ก่อน ตามนโยบายของ ททท.ที่คาดว่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา หรือ MICE ที่คาดว่าจะทำได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยทางจังหวัดก็พยายามเร่งการฉีดวัคซีนที่ได้มาตามโควต้าของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  โดยตัวเลขทั้งของทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ขณะนี้มีตัวเลขรับฉีดวัคซีนไปแล้ว ประมาณ 3,800 คน โดยหลังการรับวัคซีนแล้วในกลุ่มของพนักงานกลุ่มให้บริการ เริ่มมีความตื่นเต้นและมั่นใจมากว่า วัคซีนจะสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ สังเกตได้จากเอฟเฟคที่เกิดหลังฉีดน้อยมาก หลักๆจะมีเพียงแค่การเวียนหัว หรือาจจะอาเจียนบ้าง หรือบางคนอาจมีไข้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น.