สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเทศกาลสงกรานต์  

เมื่อ 14.30 น.วันที่ 28 เมษายน 60  ที่ห้องประชุมสวนสัตว์เชียงใหม่ สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ นำโดยนายกฤษฏ์กมล ศิริโชคไพศาล นายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิก  ผู้สื่อข่าว และฝ่ายบริหารสวนสัตว์เชียงใหม่  เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ ประกอบไปด้วย นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนภดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายพิชัย พิสูจน์ หัวหน้าศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ร่วมพิธีได้มอบดอกมะลิ พร้อมรดน้ำขมิ้นส้มป่อยให้กับผู้ใหญ่ พร้อมขอขมาในสิ่งที่เคยได้ล่วงเกิน และอวยพรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง  ขณะที่ผู้อาวุโสแต่ละท่านก็อวยพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีดำหัวครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

สำหรับพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จะจัดในช่วงประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยมักจัดขึ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี  โดยประเพณีรดน้ำดำหัวถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ซึ่งการรดน้ำผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพนับถือ ถือว่าเป็นการขอโทษหรือขออภัยซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่เคยล่วงเกินกันมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาย วาจา และใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม.