สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ เพียงพอ

0
39

สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ เพียงพอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุ ทิศทางการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น พร้อมใช้แนวทางให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวรักษาด้วยระบบ CI และ HI นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยถึงสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโรค COVID – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีความพร้อมและยังคงเพียงพอสำหรับการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ขณะที่ทิศทางสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง และมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พบว่า เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวมีเตียงว่าง 1,884 เตียง คิดเป็นร้อยละ 37.92 ของเตียงระดับสีเขียวทั้งหมด ด้านเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเหลือง มีเตียงว่าง 254 เตียง คิดเป็นร้อยละ 25.40 ของเตียงระดับสีเหลืองทั้งหมด และเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีแดง มีเตียงว่าง 6 เตียง คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเตียงระดับสีแดงทั้งหมด ในส่วนของ ICU โรงพยาบาลสนาม มีการใช้เตียงไปแล้วจำนวน 16 เตียง จากจำนวนทั้งหมด 50 เตียง และยังสามารถเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีกหากจำเป็น สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ มีเตียงว่าง 153 เตียง คิดเป็นร้อยละ 51 ของเตียงทั้งหมด และศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation (CI) มีเตียงว่าง 2,832 เตียง 


ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ป่วยเตียงในระดับสีเหลืองค่อยๆ ลดลงตามลำดับ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยอาการหนักหรือเตียงแดงได้มากขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการโดยให้ผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษาโดยใช้สถานที่ศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation (CI) และการแยกกักตัวอยู่กับบ้าน หรือ Home Isolation (HI) กระจายครอบคลุมอยู่ทั้ง 25 อำเภอ