สคร.1 เชียงใหม่ เตือนการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 3.47 เท่า

0
54

ผอ.สคร.1 เชียงใหม่ เตือนพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 3.47 เท่า พร้อมกำชับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ห้ามสูบบุหรี่หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทุกรูปแบบ ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ป้องกันการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกัน และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล คือ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดการร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกประเภทแล้ว แต่จุดที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 มากถึง 3.47 เท่า


สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังสูบบุหรี่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งศูนย์แยกกักในชุมชนที่เป็นสถานที่ราชการ สถานที่เอกชน สถานศึกษาหรือสนามกีฬา รวมถึงสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมด หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560


อย่างไรก็ตาม การเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น และควรใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเลิกสูบบุหรี่ โดยสามารถขอรับบริการช่วยเหลือผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือขอรับคำปรึกษาที่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร 1600 ฟรี