ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แนะประชาชนปรับพฤติกรรมตามหลักของ Universal Prevention

0
44ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แนะประชาชนปรับพฤติกรรมตามหลักป้องกันการติดเชื้อ ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล เพื่อให้อยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย


แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผ่านมากว่า 2 ปี แล้วที่เชื้อโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง หลายกรณีไม่สามารถค้นหาได้ว่า ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากใคร หรือเดินทางไปพื้นที่ไหน ต่างจากช่วงแรกการระบาด เพราะตอนนี้การแพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งชุมชน และครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือประชาชนในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้มขึ้น ให้สามารถอยู่กับเชื้อโควิด-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ ตามหลักของ Universal Prevention หรือหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล ซึ่งมีหลักปฏิบัติอยู่ 10 วิธี ได้แก่

  1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
  2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่
  3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
  4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
  5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น
  6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น
  7. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
  8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
  9. เลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรกินอาหารแยกสํารับ หากกินร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อหรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK ในเบื้องต้น เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่


ทั้งนี้ การป้องกันขั้นสูงสุด แบบ Universal Prevention ทั้ง 10 ข้อนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ เพราะคาดว่าโรคดังกล่าวยังคงอยู่กับประเทศไทย และในโลกอีกระยะหนึ่ง รวมทั้งการเน้นย้ำมาตรการสำคัญคือการใส่หน้ากากในบ้าน เพราะสาเหตุการติดเชื้ออันดับหนึ่งยังคงมีการติดเชื้อจากในครอบครัว