วิธีป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม

0
68

ปภ.เชียงใหม่ แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม กำชับประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการจากสัตว์มีพิษ ของมีคม การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เพิ่มความปลอดภัยในช่วงน้ำท่วมว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาค ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากสัตว์มีพิษ ของมีคม รวมถึงอันตรายจากไฟฟ้าและเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปอย่างปลอดภัย 


ในช่วงน้ำท่วม ไม่ควรลงเล่นน้ำ จับสัตว์น้ำหรือทำการเกษตรหรือประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเพราะอาจจะถูกกระแสน้ำพัด และไม่ควรอยู่ในน้ำนานเกินไป เพราะอาจจะเป็นตะคริวจมน้ำได้ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากจำเป็นควรใช้ไม้สำรวจเส้นทาง โดยเฉพาะกลางคืนใช้ไฟฉายส่องนำทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ นำวัสดุลอยน้ำยึดเกาะในขณะที่ต้องลุยน้ำท่วมสูง อาทิ ห่วงยาง ถังแกลลอน ยางในรถยนต์ เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด         

ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่มักจะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยภายในบ้าน อาทิ ตู้ เตียง รองเท้า ที่เช็ดเท้า ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันพาหะนำโรคในช่วงน้ำท่วม และควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำ เพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุหรือของมีคมอยู่ใต้น้ำ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 


สำหรับการเดินทาง ควรประเมินสภาพเส้นทาง พร้อมคาดการณ์ระดับความสูงของน้ำและความแรงของกระแสน้ำ หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะรถอาจจะถูกพัดออกนอกเส้นทางทำให้ได้รับอันตราย 

และระวังอุบัติภัยจากไฟฟ้า ควรปิดสวิตช์ไฟและสับคัทเอาท์ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรืออยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ หากมีกระแสไฟรั่ว อาจทำให้ถูกไฟดูดได้ ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปลั๊กขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมสูง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้ได้รับอันตราย และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า หากชำรุดให้แจ้งช่างดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หากไฟดับ ควรดับเทียนและตะเกียงน้ำมันให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันไฟลุกลาม ซึ่งช่วงน้ำท่วมอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติต่างๆ หากประชาชนเรียนรู้การปฏิบัติตน เพิ่มความระมัดระวังการจากสัตว์มีพิษ ของมีคม การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ จะทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปอย่างปลอดภัย