ร้านอาหารงงทั้งจังหวัด ศูนย์โควิดฯ เผยมาตรการยกระดับห้ามนั่งในร้าน ทั้งที่ยังคงพื้นที่สีแดง ชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

0
145

เมื่อ 2 สิงหาคม 64 การเผยแพร่อินโฟกราฟฟิค ของศูนย์ข้อมูลโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลระบุถึงมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง ระบุห้ามบริโภคในร้านอาหา รและให้เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความสับสน และวิตกกังวล เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่สีแดงอยู่แล้ว และทางจังหวัดอนุญาตให้เปิดบริการได้ถึง 23.00 น. และให้ลูกค้านั่งในร้านได้ถึง 21.00 น. และ ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ บอกว่า การปรับโซนพื้นที่ควบคุบของ ศบค. ที่มีการเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจาก 13 เป็น 29 จังหวัด ไม่มีรายชื่อจังหวัดเชียงใหม่รวมอยู่ด้วย แต่การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งดังกล่าว
สร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร มีผู้ประกอบการจำนวนมาก สอบถามมาที่สมาคมฯ ขณะที่ทางสมาคมได้สอบถามไปยังจังหวัด ก็ได้รับคำตอบยืนยันว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ยังไมได้ถูกปรับให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และมาตรการที่เคยใช้อยู่กับร้านอาหารยังคงเดิม ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อบังคับ ภาครัฐควรมีการเผยแพร่ข่าวจากแหล่งเดียว หรือที่เรียกว่าวันว้อยซ์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ที่ต้องมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้านายธนิต บอกต่อว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านอาหารมากกว่าหนึ่งหมื่นร้าน เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปัจจุบันเหลือร้านอาหารประมาณ สองพันกว่าร้าน รายได้ทั้งจังหวัดจากห้าสิบล้านบาทต่อวัน เหลือราวสิบล้านบาทต่อวัน ส่วนพนักงานจากประมาณ 80,000 กว่าคน วันนี้เหลือประมาณ 16,000 คน ที่เหลือต้องตกงานการการปิดกิจการเพราะแบกภาระไม่ไหว โดยจากสถานการณ์ที่ยังไม่ดีขึ้น ทำให้ร้านอาหารไม่คาดหวังถึงการเปิดประเทศ ตามที่รัฐบาลประกาศไว้ แต่คาดหวังว่าธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มกลับมาดีขึ้นในต้นปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดศูนย์ข้อมูลโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์ ได้แก้ไขข้อมูลในอินโฟกราฟฟิค โดยระบุมาตรการควบคุมให้พื้นที่สีแดงนั่งบริโรคในร้านได้ถึง 23.00 น. แล้ว.