รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม

0
97

เมื่อ 19 ตุลาคม 63  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม บริเวณม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินการรื้อถอน “รีสอร์ทไร่นาย” ซึ่งถูกดำเนินคดี เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มีนายทุนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ทำการลงทุนก่อสร้างที่พักและศาลาเก๋งจีน ทรงแปดเหลี่ยม เพื่อเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยว โดยได้ทำการซื้อที่ดินมาจากชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ดำเนินคดีผู้ครอบครองพื้นที่ ในข้อหายึดถือครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งได้ออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  63 แต่ปรากฏว่าผู้ครอบครองไม่ดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังอีกครั้ง เพื่อเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพป่าดังเดิม


สำหรับพื้นที่ม่อนแจ่ม เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร   กรมป่าไม้ได้สำรวจ พบมีการเปิดบริการที่พัก รีสอร์ท จำนวนทั้งหมด 113 ราย ปัจจุบันได้ปิดกิจการไปแล้ว 26 ราย ตรวจยึดพื้นที่ดำเนินคดี กับนายทุนผู้ครองครองพื้นที่ 30 ราย  โดยได้ดำเนินการรื้อถอน ตามกฎหมายแล้วจำนวน 7 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน นี้.