มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมแปรอักษร “ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

0
346

เมื่อ 17.45 น.วันที่ 8 ตุลาคม 60 ที่บริเวณ ลานสังคีต (สันเขื่อนอ่างแก้ว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมการแปรอักษรโดยนักเรียนโรงสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำว่า “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” และแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 หมายรัชกาลที่ 9 อยู่ในกรอบรูปหัวใจ ซึ่งแทนดวงใจของพสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดนตรี CMU Chamber Orchestra ได้ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดเครื่องทองน้อย กล่าวสดุดีและถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย  ต่อด้วยการขับขานกลอน ถวายความอาลัยแด่องค์ภูมิพล โดย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กวีซีไรต์ ประจำปี 2541 โดยมีนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป่าขลุ่ยคลอขณะมีการขับขานบทกลอน ประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร่วมกันขับร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน  บทเพลงเดินตามพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี.