มทบ.33 กอ.รมน. และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ

0
129

​มทบ.33 ร่วมกับ กอ.รมน.เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

​เมื่อ 24 กรกฎาคม 62 ที่ ลานกิจกรรมโครงการเลอตะวัน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยทหาร ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมจำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

​สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ได้กำหนดจัดพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ชุมชนบ้านท่อ และชุมชนอุ่นอารี (ถนนอัษฎาธร) ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลองแม่ข่า เป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของริมคลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ชุมชนที่อาศัยติดริมคลอง เกิดความตระหนัก รักและหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลรักษาลำคลองให้มีสภาพที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนได้ต่อไป.