ภาคเอกชนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ลงขัน ให้ 1 แสน เป็นค่าทำขวัญ หากติดโควิด-19 ในพื้นที่

0
120

เมื่อ 1 ธันวาคม 63 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว   และ 7 สมาคม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ มีมติร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันที่จะมอบเงิน 100,000 บาท เป็นค่าทำขวัญ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ แล้วเกิดข้อผิดพลาดสัมผัสและติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่ และหากขึ้นเสียชีวิต ทางภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ยินดีมอบเงินให้ 1,000,000 บาท


 “ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค การติดตามผู้สัมผัส ทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่สูงมาก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานด้วยความรวดเร็วทันที่ที่พบผู้ป่วย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน แม้ว่าภายนอกอาจจะมองว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชนจะล่าช้า แต่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่กระทั่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงเปิดเผย ตรงนี้สร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนมาก” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

“สำหรับภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคหลักที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้คิดร่วมกันว่าจะช่วยภาครัฐหรือจังหวัดเชียงใหม่ในการที่ร่วมกันผ่านภาวะการณ์ตรงนี้ไปได้อย่างไร จึงมีมาตรการออกมาว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 นี้จะได้เดินทางมาเที่ยวอย่างสบายใจ ทางภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวทุกองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมที่จะมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้ หากว่ามาเที่ยวแล้วเกิดข้อผิดพลาด มาสัมผัสและเกิดติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่ โดยได้มีการปฏิบัติในการป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเช่น สวมหน้ากาก เช็ดอิน “ไทยชนะ” หากติดจริง ภาคเอกชนเรายินดีมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้ 100,000 บาท เป็นค่าทำขวัญในความผิดพลาดนั้น” นายพัลลภฯ กล่าว