พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

0
592

เมื่อ19.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 61 ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเวียนเทียนงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ บรรยากาศตามวัดสำคัญต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเข้าวัดทำบุญและร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก โดยขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล พร้อมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป