พิมทองการบัญชี MOU สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ที่ 2 ร่วมมือผลักดันการใช้ e-Service

0
343

เมื่อ 14 กรกฎาคม 63 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ที่ 2  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นางสุธาสินี พิริยกิจโกมล และนายพีระสัณห์ วงค์ศรี ผู้บริหาร บริษัท พิมทองการบัญชี จำกัด พร้อม นายอำนาจ เรืองแสงสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่  2  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการผลักดันการใช้ e-Service ของกรมสรรพากร ตามนโยบายของกรมสรรพากร


การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะเป็นความร่วมมือผลักดันการใช้ e-Service โดยทางด้านสำนักงานสรรพากรภาค 8 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ที่ 1-2  จะเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ในการแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี เพื่อผลักดันให้ลูกค้าของสำนักงานบัญชีสมัครใช้บริการด้าน e-Service ของกรมสรรพากร โดยทางด้าน Tax Registration และ Tax Filing ให้แนะนำลูกค้าลงทะเบียนและเพิ่มจำนวนแบบให้เป็น e-filing ให้เพิ่มขึ้น Tax Payment พยายามให้ลูกค้าชำระภาษีผ่านช่องทาง e-payment ให้เพิ่มขึ้น และ Tax Refund แนะให้ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้รับคืนเงินผ่านระบบ Prompt Pay ทุกราย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบาย D2RIVE ของกรมสรรพากร และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ทางสำนักงานพิมทองการบัญชี จะได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของบริษัท ได้จ่ายภาษีและทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ e-Service ของสรรพากร ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงต่อไป.