ผู้แทน UNOCHA และคณะผู้ควบคุมการฝึก จากประเทศต่างๆ ประชุมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่เชียงใหม่

0
210

ผู้แทนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ และผู้ควบคุมการฝึกจากประเทศต่างๆ ประชุมเตรียมพร้อมจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เชียงใหม่ เดือนธันวาคมนี้

Loading…

เมื่อ 17 มิถุนายน 62 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินพื้นที่สำหรับการ

จัดเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562 โดยมี นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนเลขาธิการคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ผู้แทนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNOCHA (ยูเอ็นโอช่า) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้ควบคุมการฝึก ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานจากประเทศต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมประชุม 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2562 ภายใต้มาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหากู้ภัยในเขตเมืองสากล เพื่อการตอบโต้สถานการณ์ของสาธารณภัยของประเทศไทย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 การประชุมในวันนี้จึงเป็นการวางแผนเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562

ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยงานในระดับพื้นที่ ได้ทำการซ้อมแผนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ทั้งก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมโอช่าของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล