ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งตรวจสอบเส้นทางจักรยานชำรุด สายสุเทพ-แม่เหียะ

0
1242

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งตรวจสอบ เส้นทางจักรยานเลียบคลองชลประทานสายสุเทพ – แม่เหียะ ชำรุด ตามข้อร้องเรียนของประชาชน พบยังอยู่ในช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีหนังสือแจ้งผู้รับเหมาซ่อมแซมภายใน 15 วัน

จากกรณีที่มีประชาชนชาวเชียงใหม่ร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า ผิวทางจักรยานถนนเลียบคันคลองชลประทานสายสุเทพ-แม่เหียะชำรุดเสียหาย มีรอยแตกและทรุดตัวเป็นแห่งๆ ระหว่าง กม.45+350

จึงสั่งการให้อำเภอเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานแขวงทวงหลวงที่ 2 เชียงใหม่ ร่วมดำเนินการตามข้อร้องเรียน

จากการตรวจสอบพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น ได้รับจ้างเหมาโครงการจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนต้นพะยอม – เหมืองกุง ระหว่าง กม.47+788 – กม. 51+000 RT ตามสัญญาที่ 0650/พ.1/43 /2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 ส่งมอบงานให้กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 โดยกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา 2 ปี

“เส้นทางดังกล่าวหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จมีการดำเนินการวางท่อประปา การขอเชื่อมทางในหลายจุด และบางจุดมีรถบรรทุกเข้าไปถมดินในบริเวณข้างทาง ส่งผลให้เกิดความชำรุดเสียหายมีรอยแตกและทรุดตัวเป็นแห่งๆ ระหว่าง กม.45+350 ปริมาณงาน 97 ตารางเมตร”

ด้าน นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 2 เชียงใหม่ มีหนังสือ หนังสือที่ คค 06008 / พ.1/  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 ซึ่งเป็นผู้รับเหมาจ้างงานดังกล่าว เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้ง ตามสัญญาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างต่อไป.