ผู้ว่าฯ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

0
69

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมแผนรับมือ ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้การปศุสัตว์จังหวัด บูรณาการกับนายอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ จัดทำมาตรการควบคุม และป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปขยายผลระดับอำเภอ ตำบล ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทุกหมู่บ้าน รวมทั้งให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้เน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งตรวจเข้มการเคลื่อนย้ายสุกร หรือหมูป่าข้ามพื้นที่ และการออกใบอนุญาต ตลอดจน ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน หากพบเห็นผู้ที่ลักลอบนำสุกร ซากสุกร หรือผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทย ขอให้แจ้งเบาะแส เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป.