ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เน้นย้ำให้เฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะไข้เลือดออก

0
380

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ ภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย การดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเน้นย้ำขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้เฝ้าสถานการณ์โรคภัยประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะเรื่องของโรคหูดับ ต้องเฝ้าระวังและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ไม่ควรรับประทานเนื้อดิบ ซึ่งสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยทั้งหมด 476 ราย พบมากสุดในอำเภอเมืองจำนวน 93 ราย รองลงมาเป็นอำเภอจอมทองจำนวน 61 ราย และอำเภอแม่อายจำนวน 53 ราย กลุ่มที่ป่วยมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี โดยขอให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่อยู่บริเวณรอบๆ บ้านหรือในสวน เช่น ยางรถยนต์เก่า รางน้ำฝนที่อุดตัน ถ้วยน้ำที่ไม่ใช้แล้ว หรือแม้แต่แอ่งน้ำบนดิน ยุงลายสวนตัวเมียจะไม่วางไข่บนน้ำโดยตรงเหมือนยุงชนิดอื่นๆ และมีความสามารถในการกัดได้รวดเร็วมาก ส่วนใหญ่คนที่ถูกกัดจะตบไม่ทัน และอีกโรคที่ได้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและป้องกัน คือ โรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อมาตรการควบคุมโรค หากประชาชนสนใจสามารถรับวัคซีนได้ฟรี ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน.