ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ หลังเด็กติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้น

0
142

เมื่อ 16 กรกฎาคม 64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภัควัน ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้าง ในชุมชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชน เพิ่มขึ้นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดวันนี้ มีผลการตรวจหาเชื้อจากวานนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมาอีก 40 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้ แล้วกว่า 83 ราย.