ผู้ประกอบการที่พักเชียงใหม่ วอนรัฐช่วยเหลือ หลังถูกจับกุมกว่า 30 แห่ง หากไม่แก้ไขคาดคนตกงานนับพัน

0
584

ผู้ประกอบการที่พักเชียงใหม่ วอนรัฐช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบ ทางภาครัฐจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการห้องพัก มาแล้วกว่า 30 แห่ง   ขณะที่นักท่องเที่ยวลดลง

 นายวีระวิทย์ แสงจักร  ประธานกลุ่มล่ามช้าง ชุมชนวัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางผู้ประกอบการ ที่เปิดเกสท์เฮ้าส์ โฮสเทล และโฮมสเตย์ ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการที่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าจับกุมดำเนินคดี เนื่องจากความผิด พ.ร.บ.โรงแรมฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเก่า ซึ่งทำให้คนที่เปิดสร้างห้องพัก ในรูปแบบเกสท์เฮ้าส์ มีจำนวนเกินกว่า 4 ห้องขึ้นไป ต้องบังคับใช้ ให้มีการก่อสร้างในรูปแบบโรงแรม แต่ทางชาวบ้านในชุมชนล่ามช้าง ได้สร้างบ้านเรือน และได้สร้างห้องพักเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว  ในแบบวิถีชุมชน ซึ่งอยู่อาศัยมาไม่ตำกว่า 60-70 ปีแล้ว

นอกจากนี้ ยังจะต้องแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่ต่ำกว่า 30% ของพื้นที่ทั้งหมด  ทำให้ไม่สามารถที่จะทำตามกฎหมายได้ เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  การที่ชาวบ้านในเขตชุมชนล่ามช้างได้เปิดห้องพักบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มาใช้มาเที่ยวเชียงใหม่ ทำให้มีรายได้จากการจ้างแรงงาน เข้ามาให้บริการอย่างชุมชนล่ามช้าง  มีผู้ประกอบการจำนวน 200 ราย  จ้างงานกว่า 1,000 ตำแหน่ง และในช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก  ซึ่งหากได้มีการปิดตัวลง จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานโดยทันที  ทำให้คนตกงาน และมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย  ทางร้านค้าร้านอาหารในชุมชนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะไม่มีการจับจ่ายในชุมชน  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏว่า มีผู้ประกอบการด้านห้องพักในเชียงใหม่ 3,500 แห่ง แต่เปิดถูกต้องตามกฎหมายเพียง 470 แห่งเท่านั้น

 ทางด้าน นายนพดล จิรภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นการสร้างความลำบากให้กับแรงงาน ที่อยู่ในภาคเกสท์เฮ้าส์ โฮสเทล  และโฮมสเตย์ที่ บริการนักท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาได้รับทราบเรื่องราวมาโดยตลอด ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่การเปิดบริการแบบนี้ อยู่กับชุมชนในเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน  ซึ่งทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ จะได้มีการนำเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไป.