ผู้บริหาร บ.ดิจิม่า เข้ารับรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น

0
245

พีระสัณห์ วงค์ศรี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิม่า จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ และโปรดักชั่นเฮาส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น

Loading…

               เมื่อ 1 กันยายน 62 ที่ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9  เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” งานประกาศรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดยมีพลเอกพิจิตร กุละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ ตัวแทนคณะองค์กรต่างๆและผู้รับการประทานรางวัล เข้าร่วมงาน

               สำหรับการประทานรางวัลสาขาต่างๆในปีนี้ ได้แก่ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น (ทหาร หรือข้าราชการระดับสูง) สาขาข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น สาขาข้าราชการไทยดีเด่น สาขานักส่งเสริมพัฒนาและบริการการศึกษาดีเด่น สาขานักพัฒนาและปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น สาขาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น สาขาต้นแบบภูมิปัญญาไทยดีเด่น สาขาต้นแบบการกีฬาดีเด่น สาขาต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น สาขาผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างดีเด่น และสาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น เป็นต้น

               โดยรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ในสาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น ในปีนี้ ได้แก่ นายพีระสัณห์ วงค์ศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิม่า จำกัด ซึ่งนายพีระสัณห์ฯ เป็นทั้งนักกฎหมาย อาจารย์สอนกฎหมาย และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานในพิธี ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อรางวัลญาณสังวร และให้เชิญตราพระสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส.ประดิษฐานประจำโล่รางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ไว้ประจำรางวัล เพื่อเป็นสิริมงคล และเกียรติประวัติสืบไป.