ปิดสนามบินเชียงใหม่ เงียบเหงาสุดในรอบ 98 ปี เที่ยวบินเหลือศูนย์ หลัง กพท.ประกาศห้ามบิน

0
130

เมื่อ 22 กรกฏาคม 64  บรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ เงียบเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์ จากจำนวนเที่ยวบินที่กลายเป็นศูนย์ หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  หรือ กพท.ประกาศห้ามสายการบินบินเข้าออกและรับส่งผู้โดยสารในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีเริ่มผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 64 ที่ผ่านมาโดยเคาน์เตอร์สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งร้านค้าต่าง ๆ พากันปิดให้บริการ พื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานมีการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน มีเพียงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยเพียงไม่กี่คน ภาพบรรยากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่พากันใจหาย ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของท่ากาศยานเชียงใหม่ ที่เงียบเหงาที่สุด นับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2466  หรือ 98 ปีที่ผ่านมา

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรศรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการตามคำสั่งของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการปิดสนามบิน 14 วัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามคำสั่งเ มื่อทำการปิดทุกอย่าง
ภายในอาคา รและเมื่อเที่ยวบินเป็นศูนย์แล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการลดการใช้พลังงานด้วย และจะเปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนร้านค้าภายในตัวอาคารผู้โดยสารได้ปิดการให้บริการทั้งหมด เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในตัวอาคารในส่วนของร้านค้าที่ปิดให้บริการ ทางท่าอากาศยานได้ปรับลดค่าเช่า เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจนกว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ส่วนพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ บางส่วนได้สั่งให้ทำงานที่บ้าน มีบางส่วนที่อีกส่วนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่เมื่อถึงเวลากลับมาเปิดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายพร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม  ช่วงเวลาปิดให้บริการนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม ได้ใช้โอกาสปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ ซึ่งอาจชำรุดทรุดโทรม หรือพื้นที่บางจุดที่ไม่สวยงาม เพื่อให้พร้อมหลังมีการเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้ง


รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บอกว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จากช่วงเวลาปกติที่เคยมีเที่ยวบินต่อวัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วันละกว่า 250 เที่ยวบิน มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละเกือบสองหมื่นคน เมื่อโควิด-19 ระบาดช่วงกลางปี 2563 เที่ยวบินและผู้ใช้บริการลดลงครึ่งต่อครึ่ง ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2564 เที่ยวบินยังคงลดต่อเนื่องตามสถานการณ์ ล่าสุดวันที่ 20 กรกฏาคม เหลือเพียง 6 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารไม่ถึง 1,000 คน ก่อนที่จะงดเที่ยวบินตามประกาศ กพท. เมื่อวานนี้ (21 กรกฏาคม) เป็นต้นมา