ประเพณีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา

0
87

เมื่อ 26 พฤษภาคม 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ และพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พร้อมด้วยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในการนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ และถวายผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ต้องงดจัดกิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย และขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19