ประชาชนชาวเชียงใหม่ ตื่นตัวแห่จองฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ สสจ.

0
84

14 พฤษภาคม 64 ประชาชนชาวเชียงใหม่หลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ กลุ่มมีโรคประจำตัว 7 โรค กลุ่มคนหนุ่มสาว รวมทั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดศริวัฒนา หรือตลาดธานินทร์ พื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าแถวต่อคิวยาวเหยียดเพื่อลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ 9.00-17.00 น. โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดจุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ จำนวน 3 จุด ในวันนี้ คือ ตลาดศริวัฒนา ตลาดต้นพยาม และตลาดวโรรส เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค รวมทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปได้มาลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มาตั้งโต๊ะเพื่อทำรายการผ่านทางหมอพร้อมให้ พร้อมออกใบนัดให้กับผู้จองคิว โดยพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะจัดจุดเฉพาะกิจหมุนเวียนไป ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม นี้ ส่วนพื้นที่อื่นต้องรอสรุปหลังการประชุมฯ

โดยบรรยากาศพบว่า ประชาชนที่มารอการจองคิวต่างตื่นตัวเป็นอย่างมาก เพราะต้องการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โดยชาวบ้านหลายคนบอกว่า ก่อนหน้านี้ติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชน ก็มีทั้งข่าวเชิงบวกและเชิงลบของการฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้ยากแก่การตัดสินใจว่าจะฉีดดีหรือไม่ เนื่องจากเกรงผลข้างเคียงตามที่เสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ แต่เมื่อศึกษาดูแล้วพบว่ามีปรธโยชน์ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และดีต่อร่างกาย เพราะแทนที่จะป่วยหนัก อาการแย่ ก็จะช่วยป้องกันได้ และส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้บอกว่าต้องการจะฉีดวัคซีนให้กับตนเอง เพราะการฉีดวัคซีนดีกว่าการไม่ฉีด และยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ ซึ่งขณะนี้ไปไหนมาไหนก็ยังเกิดความระแวงคนรอบตัว และบางคนหลีกเลี่ยงพบปะผู้คนไม่ได้ เนื่องจากมีอาชีพค้าขาย หรืออาชีพอื่นๆที่ต้องอยู่ร่วมและใกล้กลุ่มคนส่วนกลุ่มวัยหนุ่มสาว ที่มารอลงทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มทั่วไป เผยว่า การฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด เพราะอย่างน้อยก็ป้องกันได้ เพราะหากไม่ฉีดและติดเชื้อมา ก็ไม่รู้ว่าเชื้อจะลงปอดหรือไม่ เป็นอันตรายมาก อย่างน้อยถ้าฉีดไว้หากติดมา อาการก็อาจจะไม่มาก หรือเชื้ออาจจะไม่ลงปอดสาวอีกคนก็บอกว่า การมาจองวัคซีนเพื่อฉีดนั้น อยางน้อยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ก่อนหน้านี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องของวัคซีนต่างๆมาพอสมควรทั้งของในและต่างประเทศ อย่างน้อยขณะนี้มีทางเลือกก็ป้องกันตนเองไว้ก่อน เพราะยังต้องทำงานอยู่


ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยยอดจองวัคซีนของกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการลงทะเบียนถึง 14 พ.ค.64 ยังมีเพียง 65,029 คน จากโควต้าทั้งหมด 6 แสนโดส โดยกลุ่มประชาชนทั่วไป แม้จะยังไม่เปิดให้จองสิทธิและยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน แต่สามารถนำชื่อมาให้เจ้าหน้าที่นำเข้าสู่ระบบไว้ก่อนได้ เ พื่อจะได้รับสิทธิทันทีเมื่อเปิดให้จอง โดยการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ มีการยืนยันจากคณะกรรมการบริหารจัดการการบริการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.เชียงใหม่ ว่าในกลุ่มเสี่ยงจะเริ่มฉีดตามกำหนดคือวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ส่วนการวอล์คอินของกลุ่มประชาชนทั่วไป จะเริ่มในเดือนมิถุนายน ซึ่งขณะนี้ประชาชนสมารถมาลงทะเบียนตามจุดต่าง ๆ และ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรวบรวมรายชื่อไว้ก่อนได้ หากระบบหมอพร้อมเปิดสำหรับกลุ่มนี้ ก็จะสามารรถวอล์คอินไปฉีดได้ โดยล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด 43 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลประจำอำเภอ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี และศูนย์การค้าที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ ทั้งนี้ได้มีภาคเอกชนองค์กรต่าง ๆ จำนวนมาก ประสานเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงค์ขอรับการสนับสนุนฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรให้ตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆต่อไป.