ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังฝนตกหนัก

0
92

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมงนายธนา นวลปลอด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศภาคเหนือของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 22-25 กันยายน 2564 ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ เนื่องจากในช่วงวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง


ดังนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยไว้ล่วงหน้า แบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย  เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการฯสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ


อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ได้ที่สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านทาง Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง