บรรยากาศการลงสมัคร ส.ส เชียงใหม่ 9 เขต คึกคัก 20 พรรคการเมือง รวม 160 คน

0
242

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 62 ที่ อาคารวินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  บรรยากาศการเปิดรับสมัคร ส.ส เขตวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ บรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆพร้อมกองเชียร์ ถือป้ายทยอยเดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาตั้งแต่ 07.00 น. จนถึงช่วง 08.30 น. จำนวน 20 พรรคการเมือง มีผู้สมัครรวม 160 คน ทางเจ้าหน้าที่ กกต.เชียงใหม่ จึงต้องให้ผู้สมัครแต่ละพรรค จับสลากหมายเลข ในช่วงเวลา 08.30 น. ตามกติกาที่กำหนด ซึ่งภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มาตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งก็แสดงความพอใจกับการดำเนินการ ทุกพื้นที่ยังไม่มีรายงานปัญหา

โดยมีผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 9 เขต ของแต่ละพรรคการเมือง มาลงรับสมัครในครั้งนี้ อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายพรชัย จิตรนวเสถียร เขต 1, นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช เขต 2, นายวีระวุฒิ เทพเรือง เขต 3, ดร.กัลยา แก้วมา เขต 4, ว่าที่ร้อยโทวิศธร เถาตระกูล เขต 5, นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ เขต 6, นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ เขต 7, นางสาววรณัน อ้นท้วม เขต 8 และ นายนวพล คีรีรักษ์สกุล เขต 9

พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายพจนารถ ศรียารัณย เขต1, นางศรีพรรณ เขียวทอง เขต 2,นายพรชัย อรรถปรียางกูร เขต 3, นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ เขต 4, นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เขต 5, นายสันติ ตันสุหัช เขต 6, นายบดินทร์ กินาวงศ์ เขต 7, นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ เขต 8 และนายนรพล ตันติมนตรี เขต 9

พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขต1, นายนพคุณ รัฐไผท เขต 2, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เขต 3, นายวิทยา ทรงคำ เขต 4, นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เขต 5, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขต 6, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เขต 7, นายสุรพล เกียรติไชยากร เขต 8 และนายศรีเรศ โกฏคำลือ เขต 9

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ แซ่โค้ว เขต1, นางนฤมล วะไลศรี เขต 2, นายนเรศ วงค์คม เขต 3, นายดนัยเทพ ดวงบาล เขต 4, นางจันทร์ทกานต์ ฤทธิ์งาม เขต 5, นายสุรีพงศ์ วงค์วาริยา เขต 6, นายประสิทธิ์ ขันคำ เขต 7, นายคณาชุพงษ์ ผดุงกิจ เขต 8 และนายภูวนัตถ์ วนาไพร เขต 9

พรรคอนาคตใหม่ น.ส.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ เขต 1, น.ส.ณัชชา โปธายี่ เขต 2, พ.อ.(พิเศษ) ศรัณย์ แสนพรหมเขต 3, นายชลิต ชนินทร์อารักษ์ เขต 4, ร.ต.ท.วิทยา สิงห์มณี เขต 5, นายธีรพันธ์ สุรีวรรณ เขต 6, นายนราสิญจน์ ปัญญาศิลปวิทยา เขต 7, น.ส.ศรีนวล บุญลือ เขต 8 และนายสุนทร มาลีการุณกิจ เขต 9  นายรัชพล มหายศ ลูกเขย ดร.สจ.การุณ คุณยศยิ่ง รองประธานสภาอบจ.ชม. ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ลงเขต 4 เชียงใหม่

โดยบรรยากาศของกองเชียร์ของแต่ละพรรค ได้เดินทางมารอให้กำลังใจอยู่ด้านหน้า รวมไปถึงรถแห่ที่นำภาพเตรียมพร้อมติดเบอร์ผู้สมัครทันที่ แต่บางพรรคใช้รถแห่เป็นป้ายอีเลคทรอนิกส์ มาใช้หาเสียงในครั้งนี้ด้วย.