นักปั่นร่วมงาน Chiang Mai Bike City 2017 ส่งเสริมเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

0
732

เมื่อ 6.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 60 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Chiangmai Bike City 2017” ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน BIKE TOGETHER เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากเส้นทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านวงเวียนด้านหน้า และเข้าเส้นชัย ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร ซึ่งมีนักปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

งานดังกล่าว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้โครงการ ส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกีฬาสู่นานาชาติ ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการสร้างสุขภาพ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน และมีความภาคภูมิใจทางสังคมลดปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนจากการจัดกิจกรรมนันทนาการ และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้รับการนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้กระแสความสนใจด้านสุขภาพในระดับนานาชาติส่งเสริมให้ มีผู้สนใจรูปแบบการท่องเที่ยงในเชิงกีฬาและนันทนาการมากยิ่งขึ้น.