นักท่องเที่ยวไร้จิตสำนึก มือบอนพ่นสีบอกรัก อช.ออบหลวง และทิ้งขยะเกลื่อน

0
164

24 มีนาคม 64 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวในลำน้ำแม่แจ่ม หรือ พัทยาเมืองฮอด ริมถนนฮอด – แม่สะเรียง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ถูกนักท่องเที่ยวมือบอนใช้สีสเปรย์สีแดง ฉีดพ่นโขดหิน และเขียนข้อความ “พบรักที่น้ำแจ่ม” และ ยังพบกองขยะจำนวนมากถูกทิ้งอยู่ตามริมลำน้ำ มีทั้งขวดเหล้า เบียร์ กระดาษ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ ทำให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสกปรกและทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นต่างประณามพฤติกรรมของคนมือบอนที่ทำเสียบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว

ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ได้เข้าไปลบข้อความและทำความสะอาดโขดหินดังกล่าว รวมทั้งเก็บขยะออกจากพื้นที่ พร้อมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยนายศุภฤกษ์ เลิศลักษณ์ศิริกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง เปิดเผยว่า ปีนี้ห้ามมีการสร้างซุ้มอาหารริมน้ำเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนใต้ต้นไม้ลงเล่นน้ำปกติ ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะและกระทำการที่สร้างความเสียหายหรือความสกปรกให้กับพื้นที่ แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องของจิตสำนึกของแต่ละคน

หลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเพิ่มขึ้นและขอให้นักท่องเที่ยวช่วยกันนำขยะกลับบ้าน หากพบฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในข้อหา “ เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ทำให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือ ทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวพัทยาเมืองฮอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฤดูร้อน ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนและนั่งรับประทานอาหารในซุ้มร้านอาหารที่เปิดให้บริการริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มาทางอุทยานอนุญาตให้เปิดค้าขายได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน แต่ปีนี้ไม่อนุญาตจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคโควิด 19


ขณะที่ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่จัดชุดลาดตระเวนตรวจพื้นที่และทำความเข้าใจชี้แจงให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก