ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

0
52

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บูรณาการร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในทุกมิติ

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเมืองเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนด้านสาธารณสุขทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นำเสนอเส้นทางและกระบวนการปฏิบัติของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งใช้รูปแบบคล้ายกับโครงการ Phuket Sandbox โดยผู้โดยสารขาเข้ามี 8 ขั้นตอนการปฏิบัติ ได้แก่ การตรวจสอบอุณหภูมิ, การจัดเตรียมเอกสาร, การตรวจเอกสารสาธารณสุข, พิธีการตรวจคนเข้าเมือง, การรับสัมภาระ, พิธีการศุลกากร, การนัดพบผู้ประกอบการนำเที่ยว  และการรับผู้โดยสารขึ้นรถไปยังที่พัก เบื้องต้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้ชั่วโมงละ 100 คน หรือในหนึ่งเที่ยวบินจะใช้เวลาคัดกรองผู้โดยสารเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง ซึ่งหากพิจารณาจากเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ คือ 06.00 – 24.00 น.แล้ว จะสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 9 เที่ยวบิน 


ขณะที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้ติดตั้งระบบคัดกรองสุขภาพผู้เดินทาง โดยใช้ระบบตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดระยะเวลาการกรอกเอกสาร สำหรับขั้นตอนของผู้โดยสารขาออก เบื้องต้น กำหนดไว้ 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร, การเช็คอิน, การโหลดกระเป๋าสัมภาระ, การตรวจตามระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน, การตรวจหนังสือเดินทาง และการรอเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ในกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ เช่น เพิ่มเครื่อง X-ray เพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง และจัดพื้นที่ในห้องโถงพักคอยให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ ทั้งหมดจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรการที่รัฐกำหนดต่อไป