ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์ สะพานป่าแดด

0
145

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 61 พล.ต.ท. พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ลานอินทนนท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยงานราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนาร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล ทั้งนี้ถนนมหิดล ถือเป็นถนนสายสำคัญทางยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงใหม่ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระนามพระราชสกุลของพระองค์ท่าน เป็นชื่อ“ถนนมหิดล”

สำหรับกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมใจ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร โดยการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เชิงสะพานป่าแดด รวมถึงการทำความสะอาดทางเท้า การตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดทางลอดใต้สะพานฝั่งตำรวจภูธรภาค 5 ให้สวยงาม โดยตำรวจภูธร ภาค 5 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  มณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคประชาคน และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาฯ และชุมชนใกล้เคียง รวมพลังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้

ทั้งนี้กำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลเพื่อรับฟังการชี้แจง จากนั้นจึงแบ่งหน้าที่กันไปทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เริ่มตั้งแต่บริเวณ แจ่งกู่เฮือง ถึงบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทาสีทางเท้า ทาสีขอบทาง ทาสีเกาะกลางถนน ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางถนนทั้งสองฝั่งถนน ขุดลอกตลิ่งลำน้ำปิง ข้างสะพานป่าแดด ทั้งสองฝั่งลำน้ำปิง เก็บขยะ ทำความสะอาดทางลอดใต้สะพานฝั่งป่าแดดและทางลอดใต้สะพานฝั่งตำรวจภูธร ภาค 5 ให้สวยงาม รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร โดยจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่เชิงสะพานป่าแดด ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จนเสร็จสิ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 61 ตลอดบริเวณ ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่