ซินดี้-สิรินยา ทูตสันถวไมตรีของ UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

0
208
ซินดี้-สิรินยา บิชอพ ทูตสันถวไมตรีของยูเอ็นวีเมน (UN Women)

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นวีเมน (UN Women) แต่งตั้งให้คุณซินดี้-สิรินยา บิชอพนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทย เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

คุณซินดี้-สิรินยา บิชอพ อายุ 41 ปี เป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบ นักแสดงและพิธีกรรายการเรียลิตี้ Asia’s Next Top Model ที่ออกอากาศในหลายๆ ประเทศและนับได้ว่าเป็นแนวหน้าที่แข็งแกร่งในการรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในภูมิภาคนี้

จากเดือนกันยายนไปตลอดห้วงเวลาสองปีที่ปฏิบัติภารกิจทูตสันถวไมตรีคุณซินดี้ จะมีภารกิจเป็นผู้แทนของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และประเด็นเร่งด่วนอื่นๆ ของ UN Women รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมระดมทุน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีคุณซินดี้ มีความมุ่งมั่นในการสานภารกิจทางสังคมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันคือ การสร้างความเข้าใจในสาธารณชนเรื่องสิทธิสตรี และเด็กผ่านการศึกษาการเปิดเวทีสาธารณะ การสื่อสารตรงกับโรงเรียน กับชุมชนและทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

“นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของ UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” คุณซินดี้กล่าว “ตั้งแต่ดิฉันยังอายุน้อยๆ คุณแม่ของดิฉันปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมและสอนให้มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อความสามารถและความแข็งแกร่งอันมหัศจรรย์ของผู้หญิงที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการและสิ่งที่คุณแม่ได้สอนในวันนั้นเป็นแสงสว่างนำทางของดิฉันในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณจากเบื้องลึกของความรู้สึกที่ได้รับโอกาสทำงานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิงในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในประเด็นการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และการให้เด็กผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และยุติธรรมเพื่อให้พวกเขาได้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มความสามารถ”

ย้อนกลับไปในปี 2561 คุณซินดี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเมื่อเธอออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อข้อแนะนำของทางการห้ามผู้หญิงแต่งตัว “เซ็กซี่” เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวนลามทำอนาจารหรือคุกคามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประกอบกับที่เธอมีประสบการณ์ส่วนตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเทศกาลนั้นด้วยเธอจึงตัดสินใจออกคลิปวีดีโอทางโซเชียลมีเดีย และติดแฮชแทค #DontTellMeHowToDressและแฮชแทคก็ฮิตติดชาร์ทกลายเป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องความเสมอภาคทางเพศและได้รับความสนใจจากสื่อทั้งใน และต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

ซินดี้-สิรินยา บิชอพนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทย เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

ในเดือนกรกฎาคม 2561คุณซินดี้ร่วมกับ UN Women จัดนิทรรศการต่อต้านการคุกคามทางเพศโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ รัฐบาลไทย รัฐบาลสิงคโปร์และรัฐบาลฟิลิปปินส์ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานเอกอัครราชทูต สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มเยาวชนคุณซินดี้ยังได้ขับเคลื่อนการรณรงค์ #DontTellMeHowToDressกับภาคีภาคประชาสังคมในฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์อีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คุณซินดี้ได้รับรางวัลนักเคลื่อนไหวทางสังคมจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คุณซินดี้เป็นผู้อำนวยการเรื่ององค์ความรู้ (Knowledge Director) ของDragonfly360ซึ่งเป็นโปรเจคสร้างแนวร่วมระดับภูมิภาคในการเคลื่อนไหวสร้างความหยั่งรู้และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเอเชียคุณซินดี้กำลังเปิดตัวหนังสือเด็กเรื่องสิทธิในเนื้อตัว ร่างกายความปลอดภัย สิทธิ และความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกัน

“ความมุ่งมั่นของคุณซินดี้ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านการรณรงค์ #DontTellMeHowToDressและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UN Women ในที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นว่าคุณซินดี้เป็นนักรณรงค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์” มูฮัมมัด นาซิริ ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค UN Women ประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก กล่าว

UN Women เป็นองค์การสหประชาชาติที่มีพันธกิจเร่งให้เกิดความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเพิ่มพลังของผู้หญิงทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

มณฑิรา นาควิเชียร
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการงานสื่อสารองค์กร UN Women
Email: [email protected] | โทร. 081-668-8900
Twitter | Facebook @unwomenasia | W: asiapacific.unwomen.org