ชาวเชียงใหม่ ร่วมบวงสรวงสักการะเสาอินทขิล ขอพรให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

0
151

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 63 ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และขอพรคุ้มภัยให้ประเทศชาติบ้านเมือง มีความสงบสุข ตลอดจนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไ คุ้มครองราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันกษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จะได้มีการจัดการพิธีบวงสรวงตามศาลพระหลักเมืองขึ้นในทั้ง 4 ทิศ ของประเทศไทย


การจัดพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือ การสักการะเสาหลักเมืองนั้น เป็นความเชื่อของชาวล้านนา ที่ได้ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิล จะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่ง คือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และช่วยสร้างการอยู่ดีมีสุข โดยปกติในทุกๆ ปีจะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยจะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตก มาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธี และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย.