ชาวเชียงใหม่เดินขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ก่อนวันวิสาขบูชา

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม  60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชน ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน ร่วมสืบสานงานประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือ เดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ด้วยแรงศรัทธาที่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา จนกลายเป็นประเพณีไหว้สาป๋ารมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบต่อกันมาเป็นปีที่ ผู้ที่มาร่วมงานล้วนมาด้วยแรงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยและพระบรมธาตุดอยสุเทพ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมนั่งบนรถบุษบก ที่นำน้ำสรงพระราชทาน เดินทางขึ้นไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกับขบวนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เวลาเดินยทางไปถึงพระธาตุดอยสุเทพในเวลา 02.30 น.ของวันที่ 10 พฤษภาคม 60 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ขณะที่มีประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้พากันเดินขึ้นดอยสุเทพ จำนวนหลายหมื่นคน ตามประเพณีที่สืบเนื่องกันมา  เพื่อไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อให้ไปถึงก่อนถึงวันวิสาขบูชา และเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามาเณรในช่วงเช้า ที่บริเวณบันไดนาคของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ