ชาวเขาบ้านม้งดอยปุยบนดอยสูง แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลสุเทพคึกคัก

0
143

เมื่อช่วงเช้า 28 มีนาคม 64 บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันจำนวนมาก เพื่อเลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ตนเองชื่นชอบ ในเรื่องของนโยบายเ พื่อมาบริหารเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีการเปิดคูหาให้ลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งในเขตอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ที่ถือว่าอยู่ไกลที่สุด จากตัวเมืองกว่า 20 กิโลเมตร และอยู่บนพื้นที่สูงที่สุด ที่บ้านม้งดอยปุย หมู่ที่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ที่บริเวณโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ดอยปุย บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ โดยมีประชาชนชาวเขาเผ่าม้ง ต่างพากันเดินทางไปรอเข้าแถว เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จากนั้นได้ดูรายชื่อ หน้าตาผู้สมัคร และหมายเลขเพื่อความแน่ใจ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองโดยใช้เครื่องสแกนอุณภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนอกจากคนหนุ่มสาวบนดอยปุยแล้ว ไฮไลท์คือผู้สูงอายุในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก ท่ามกลางอากาศบนดอยที่เย็นสบายตลอดทั้งวัน


สำหรับบ้านม้งดอยปุย มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ประมาณ 6 กิโลเมตร บ้านดอยปุย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 279 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,408 คน ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) และคนพื้นเมือง อาชีพหลักของประชากรในพื้นที่จะประกอบอาชีพค้าขาย ควบคู่กับการทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่สวนลิ้นจี่ และมีการส่งเสริมการปลูกพืชใหม่ๆ เช่น พืชผักในโรงเรือน ไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ องุ่น อาโวคาโด และกาแฟ รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้.