ชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงใหม่ พากันเข้ารับวัคซีนสูตรไขว้โดสแรก ที่ รพ.แมคคอร์มิค

0
132

เมื่อ 2 สิงหาคม 64 กลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนหลายร้อนคน ต่างเดินทางเข้ามายื่นหลักฐานเ พื่อรอคิวรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ บริเวณตึกด้านหลังโรงพยาบาล แมคคอร์มิค เชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ทางผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ลงทะเบียนในการรับวัคซีน และแจ้ง SMS เพื่อนัดหมายสถานที่ และเวลาในการเข้ารับวัคซีน โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดบริการ ให้ทางผู้สูงอายุชาวต่างชาติเข้ามารับวัคซีน ตามเวลาที่นัดหมาย
และการรับวัคซีนวันนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และวัคซีนที่จะได้รับนั้นเป็นสูตรไขว้ โดยในโดสแรกจะเป็นวัคซีนซิโนแวค และในส่วนของโดสที่สอง ที่จะได้รับเป็นวัคซีนแอสตราเซเนก้า เช่นเดียวกันกับประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการเปิดรับวัคซีนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


โดยบรรยากาศการเดินทางเข้ารับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติในวันนี้ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตลอดวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า มีชาวต่างชาติเดินทางนำหลักฐานเข้ามาติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งที่เดินทางมาด้วยตัวเองและมีญาติที่เป็นคนไทยเดินทางมาส่ง ซึ่งในส่วนของระเบียบการปฏิบัติ และแนวทางต่างๆ นั้น ทางกลุ่มชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ก็เข้าใจวิธีการและปฏิบัติตาม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของสถานที่การให้บริการรับวัคซีนนั้น ก็ได้มีการจัดพื้นที่แยกกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อลดความแออัดของจำนวนคน และป้องกันการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อ พร้อมทั้งมีการเฝ้าติดตามอาการหลังรับวัคซีนแล้วประมาณ 30 นาที ก่อนจะอนุญาตให้เดินทางกลับได้ พร้อมทั้งมีการนัดหมายการรับวัคซีนเข็มที่สอง ถัดจากนี้ไปอีกประมาณ 3 สัปดาห์ ข้างหน้า


ทางด้าน แพทย์หญิง บริสุทธิ์ สุตีคา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้รับการติดต่อประสานจากทาง สสจ.เชียงใหม่ ในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้ามารับวัคซีนนั้น มีชื่อในการลงทะเบียนที่ต้องการประสงค์จะรับวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ซึ่งหลังจากที่ทาง สสจ.เชียงใหม่ ได้มีการรวบรวมรายชื่อ และได้ทำการส่งข้อความแจ้งความประสงค์ไปให้กับผู้รับวัคซีนตามเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็มที่สองในอีก 3 สัปดาห์ถัดไปเป็น วัคซีนแอสตราเซเนก้า ซึ่งในส่วนของผู้ที่จะสามารถเข้ามารับวัคซีนได้นั้นทุกคนจะต้องได้รับ SMS จากทาง สสจ.เชียงใหม่ เพื่อทราบวันนัดหมายและเวลาให้มารับวัคซีนโดยในส่วนของผู้ที่ได้รับข้อความแล้วนั้น ก็ขอให้เดินทางมารับวัคซีนตามวันเวลาที่นัดหมาย และเตรียมหลักฐานที่นำมาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือหลักฐานพาสปอร์ต ที่ต้องนำมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ และข้อความใน SMS ที่ได้รับ ส่วนผู้ใดที่ได้รับการฉีดแล้ว แต่เกิดมีข้อความตกหล่น รวมไปถึงหากไม่ประสงค์จะรับวัคซีน ทางโรงพยาบาลก็ได้ประสานกับทาง สสจ. ให้ติดต่อกับทางคอลเซ็นเตอร์ของ สสจ.เชียงใหม่ เพื่อแจ้งสาเหตุในการไม่รับวัคซีน หรือมีความประสงค์อย่างไร ในการเปลี่ยนวัคซีน รวมไปถึงรายชื่อที่อาจเกิดการตกค้าง เพื่อให้ สสจ.ประสานงานแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งในส่วนของการดำเนินการในวันนี้ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และไม่พบปัญหาวุ่นวาย โดยมีการดูแลความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยยอดจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ารับวัคซีน ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 – 1,500 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดสรรในสัปดาห์นี้ ให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด และมีการเฉลี่ยจำนวนคน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป รวมทั้งมีการเว้นระยะห่างให้พอดี ซึ่งในวันนี้มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับวัคซีนแล้วประมาณ 270-300 คน