ชวนปั่นจักรยาน “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” โปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน

0
902

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัด “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ชวนปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน หวังโปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้- ความยั่งยืนและความภูมิใจแก่ท้องถิ่น

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายสวัสดิ์ มูลพาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และนายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันแถลงข่าว      การจัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ลาน Event Hall ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร          บูติครีสอร์ท และโฮมสเตย์ ที่มีความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในวงกว้าง อันจะนำมาสู่การเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าว กำหนดจัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา…แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ชื่นชมวิถีไทย สุขใจวิถีล้านนา” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน ประกอบด้วย สนามที่ 1 ชุมชนไทลื้อบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 สนามที่ 2 บ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 สนามที่ 3 บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 และสนามที่ 4 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

โดยการปั่นจักรยานแรลลี่ในแต่ละสนาม นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งด้วยการเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชนแล้ว ยังจะได้สนุกกับกิจกรรมและใกล้ชิดกับดารานักแสดงที่เข้าร่วมปั่น ได้แก่ น้ำ รพีภัทร / จิ๊บ ปกฉัตร / โบวี่ อัฐมา และฟรอยด์ ณัฎฐพงษ์ อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาใน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-711-805 และ 086-882-5110 นอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : “แอ่วเหนือ ม่วนใจ”