จิสด้า ใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบแนวชายแดนของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ได้เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวานนี้ (30 มี.ค.65) พบจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งประเทศ 351 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 177 จุด // พื้นที่เกษตร 75 จุด // พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 56 จุด // พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 23 จุด // พื้นที่เขต สปก. 18 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 143 จุด , เชียงใหม่ 78 จุด และร้อยเอ็ด 13 จุด โดยจุดความร้อนเริ่มลดลงในพื้นที่ภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือยังคงมีจุดความร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อน 11,929 จุด , ภาคเหนือ 11,876 จุด และภาคกลาง 7,022 จุด ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย


สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบสูงสุดในเมียนมาวันนี้ 1,825 จุด รองลงมาเป็น สปป.ลาว 451 จุด และประเทศไทย 351 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัย