จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า แก้ปัญหาน้ำเสีย

0
91

เมื่อ 17 มิถุนายน 64 ที่ บริเวณชุมชนหัวฝาย – ชุมชนกำแพงงาม ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.สาทร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหาการรุกลำเหมืองร่องกระแจะ ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแม่ข่าโดยได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยสู่แห่งน้ำโดยใช้ถังดักไขมัน พร้อมทั้งพบปะประชาชน แจกหน้ากากอนามัยและแจลล้างมือพระราชทานให้กับประชาชนทั้งสองชุมชน โดยมี กำลังพล มทบ.33 , นักศึกษาวิชาทหาร , ร.7 , ร.7 พัน1 และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า