จัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และสืบทอดประเพณี

0
121

เมื่อ 27 พฤษภาคม 64 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาแต่โบราณจังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ หน่วยพิธีทั้ง 10 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย จุดพิธีกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูเมือง 5 ประตู และแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งก๊ะต๋ำ โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จำนวน 27 รูป และจุดอื่นๆ อีก 9 จุด จุดละ 9 รูป รวมทั้งหมด 108 รูป

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมืองดให้ประชาชนเข้าร่วมในพิธีทำบุญเมือง ณ หน่วยพิธีทั้ง 10 จุด ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จากหน่วยพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านทาง Facebook Live เทศบาลนครเชียงใหม่