จัดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชูของดี 33 หมู่บ้าน

0
348

จังหวัดลำพูน จัดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน หวังชูผลิตภัณฑ์ของดี 33 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 61 ที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน”  โดยมี นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  โดยงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน  โดยมีการจำลองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้ง 33 หมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการสาธิตอาหารพื้นเมือง เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงเสน่ห์ที่น่าดึงดูดของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีการประกวดการนำเสนอกิจกรรมจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชุมชนไปพร้อมกันด้วย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูน พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวคู่กับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาความพร้อมในการรองรับได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี ทั้ง 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น เร่งประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านข้อมูลการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การจำลองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกหมู่บ้านทาไว้ในที่เดียว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลของชุมชนต่างๆ ได้ครบทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลทำให้หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูนทั้ง 33 หมู่บ้าน เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านให้เกิดความสุขที่ยังยืน รวมไปถึงบุคลากรในที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ในทุกมิติ.