จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงค้างอยู่ เตรียมพร้อมกระจายฉีดวัคซีนล็อตใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มอื่น

0
67

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับวัคซีน ซิโนแวค เพิ่มอีก 82,500 โดส กำชับทุกศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงค้างอยู่ เตรียมพร้อมกระจายฉีดวัคซีนล็อตใหม่ให้กับประชาชนกลุ่มอื่น นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานศูนย์บริหารการจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนรอบใหม่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 15-17 กันยายน 2564 จำนวน 27,500 โดส และวันที่ 19-20 กันยายน 2564 จำนวน 55,000 โดส 


รวมยอดจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จากส่วนกลางจำนวน 82,500 โดส โดยมีแผนการบริหารวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เกินร้อยละ 50 ของจังหวัด ก่อนที่จะมีแผนการจัดสรรการฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า ในการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Charming Chiang Mai ต่อไป 


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ทุกอำเภอ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบตามเป้าหมายภายในสัปดาห์นี้ เพื่อที่ศูนย์บริหารจัดการวัคซีนจังหวัดจะได้วางแผนการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมา ให้กระจายไปยังทุกอำเภอได้อย่างทั่วถึง