จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

0
717

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งใน 6 กิจกรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนวัดป่าตัน โรงเรียนบ้านแม่สา และโรงเรียนเจดีย์แม่ครัว และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ มีพระปรีชาชาญในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ทรงพระวิริยะ เพื่อยังความสุข ความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและชาวไทยทุกถิ่นฐาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมแรงร่วมใจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ขึ้นอย่างสมพระเกียรติ.