จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนจับจ่ายใช้สอยที่กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว ตลาดต้องชมแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ปี 2565 ที่กาดชุมชนชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกให้ “กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว” เป็นตลาดต้องชมแห่งใหม่ ปี 2565 เนื่องจากเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


จึงทำให้ “กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว” เป็น 1 ใน 10 ตลาดต้องชมในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบ Slow life และเยี่ยมชมอัตลักษณ์ชุมชนโดยการนำสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ มาคิดแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และบริหารจัดการจนมาเป็น “โหล่งฮิมคาว” นอกจากนี้ ยังเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย


ทั้งนี้ เชิญชวน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบต๊ะ ต่อน ยอน และชิม ช้อป ใช้ ที่ตลาดต้องชม “กาดชุมชนโหล่งฮิมคาว” โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ส่วนกาดฉำฉา ซึ่งอยู่ในชุมชนโหล่งฮิมคาวนั้น จะเปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.